[NEW]Giải thưởng đua top Open
10-02

🌀🌀🌀 Event đua top cs: Tính từ khi Open tới 9h T3 30/04 chốt top
⚜ TOP 1 : 1.5m DMP + Pet tư chất 135k
⚜ TOP 2 : 1.0m DMP + Pet tư chất 125k
⚜ TOP 3 : 800k DMP + Pet tư chất 113k
⚜ TOP 4 - 10 : 500k DMP
⚜ Bảng Xếp Hạng Xem Trực Tiếp Trong Game.
Tin tức khác